CHCI DAROVAT

Slavnostní vyhlášení

O Ceně Michala VelíškaKdo byl Michal VelíšekJak nominovatČinnost nominačního výboruHlasování Slavnostní vyhlášeníFotogalerieFinalisté Děti zachránciPodpořte Cenu Michala VelíškaAnketa o hrdinstvíArchiv

Odvaha neznamená nemít strach, nýbrž schopnost nenechat se jím ochromit."  P. Coelho

Slavnostní vyhlášení Ceny Michala Velíška se každoročně koná na počátku listopadu v Primátorské rezidenci na Mariánském náměstí v Praze. Účast je možná pouze po předchozím zaregistrování, protože kapacita sálu je omezena. 

Jak probíhá Cena Michala Velíška

Slavnostní program

Projekt Ceny Michala Velíška každoročně vrcholí vyhlášením jména jejího laureáta. Slavnost se koná na podzim za přítomnosti VIP hostů a médií v reprezentačních sálech Rezidence primátora v Praze na Mariánském náměstí. Jsou na ní představeni finalisté, kteří obdrží pamětní medaile, a je poprvé zveřejněno jméno nositele Ceny v daném roce. Ten převezme  z rukou primátora sošku anděla - hlavní cenu. Poté zástupci Nadace ADRA, TV Nova, Magistrátu a MŠMT poděkují všem nominovaným dětem do 15 let a seniorům nad 80 let. Všichni jmenovaní dostanou pamětní listy, květiny a drobné dárky. Dalšími účastníky akce jsou rodinní příslušníci oceněných a zájemci z řad laické i odborné veřejnosti. Závěrečnou reportáž Barbory Divišové a první rozhovor s laureátem odvysílá TV Nova ve svém zpravodajství.

Slavnostní atmosféru umocní slovo hlavního hosta na téma vztahující se ke smyslu Ceny a hudební vstupy. Na organizaci celé akce se vedle kanceláře Nadace ADRA a jejích dobrovolníků podílí oddělení protokolu Magistrátu hl. m. Prahy. Pořadatelskou službu zajišťuje spolek Skaut - český skauting ABS. 

S ohledem na bezpečností předpisy magistrátu a GDPR je nutné, aby se na webu Nadace ADRA všichni zájemci o účast předem on line zaregistrovali. Jinak nebude možné se slavnosti zúčastnit. Děkujeme za pochopení.

Hlavní cena a logo

Cena Michala Velíška je morálním oceněním neprofesionála za jeho jeden konkrétní čin. Není spojena s žádnou finanční či jinou výhodou pro laureáta, finalisty a další oceněné. Hlavní cenou je plastika anděla, kterého pro Nadaci ADRA ztvárnila v roce 2006 výtvarnice a designerka Lenka Súkupová. Autorem loga je grafik Radek Veselý. Nadace ADRA je vlastníkem ochranné známky Ceny i jejího loga.

Spolupráce s TV Nova

Cenu Michala Velíška vyhlásila Nadace ADRA poprvé rok po násilné smrti střihače TV Nova a od té doby se datuje spolupráce s touto televizí. Ta je spolupořadatelem slavnosti, hlavním mediálním partnerem a má dva své zástupce v nominačním výboru.

Televize každoročně v hlavním vysílacím čase vyhlašuje 13. září nový ročník Ceny, vysílá pravidelně spoty – výzvu k zasílání nominací a výzvu k online hlasování a vyrábí pro pořad Střepiny tři finálové reportáže. Od roku 2009 všechny tyto reportáže natáčí Barbora Divišová. Kromě toho televize zařazuje na podzim do pořadu Snídaně s Novou rozhovory vztahující se tematicky k Ceně a po slavnostním vyhlášení zve čerstvého držitele se zakladatelem tohoto ocenění V. Vursta do svého vysílání. Díky osobnímu přístupu TV Nova si Cena udržuje trvalý zájem laické i odborné veřejnosti.

Partnerství s Českou mincovnou, a. s.

Ražbou svých pamětních medailí projevuje jablonecká Česká mincovna úctu historickým i současným osobnostem, které se obětovaly pro vyšší dobro. Z tohoto důvodu v roce 2017 navázala spolupráci s Nadací ADRA, aby společně upozorňovaly a veřejně ocenily odvahu současných hrdinů všedního dne. Všichni finalisté Ceny Michala Velíška tak slavnostně přebírají od tohoto roku pamětní medaile. Jsou z ryzího stříbra, neprodejné, nelze je použít k jinému účelu a jsou Nadací ADRA přísně evidované. Od roku 2021 předává mincovna též všem nominovaným dětským hrdinům malou děkovnou medaili.

Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy

Od prvního ročníku v roce 2006 se magistrát podílí na slavnostním vyhlašování nositele Ceny Michala Velíška. Pro tento účel bezplatně propůjčuje reprezentační sály Primátorské rezidence, spolufinancuje výrobu hlavní ceny, předává pamětní grafické listy a dárky všem finalistům a pořádá pro účastníky slavnosti raut. Primátor projektu uděluje svoji záštitu a z jeho rukou přebírá laureát Ceny skleněného anděla.

MŠMT a dětští hrdinové

Každoročně se mezi nominacemi objevují příběhy dětí do 15 let, které zasáhly, když někomu šlo o život nebo zdraví. Z tohoto důvodu již víc jak deset let ministerstvo školství uděluje projektu Cena Michala Velíška osobní záštitu. Chce tak vyjádřit nejen veřejné poděkování nejmenším hrdinům za jejich odvahu, ale též posilovat praktické dovednosti a morální vlastnosti nejmladší generace. Za tím účelem nejmladším zachráncům předává s Nadací ADRA dárky a pamětní listy.

Tradiční součástí Ceny Michala Velíška je Dětský seminář, který pořádá Nadace ADRA před slavnostním závěrem. Pod vedením kpt. PhDr. Evy Biedermannové a jejich kolegů z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje jsou na něj zvány všechny nominované děti v daném ročníku. Tématem semináře jsou vedle konkrétních činů dětských zachránců i návody, jak se správně zachovat v kritických situacích. Představení dětských zachránců je též součástí slavnostního programu, kterým celý projekt Ceny vrcholí. 

 

 

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz