CHCI DAROVAT

Pomoc rodinám v ČR

,,Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." (Johann Wolfgand von Goethe)

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhají každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 57333375/0300 


Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Máme dva způsoby podpory:

Pomoc jednorázová a Pomoc dlouhodobá - jsou naprosto rovnocenné a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavé a účinné.


Benefiční akce:

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi včas spojili, pokud budou připravovat koncert, sportovní akci, charitativní běh, aukci apod. na mail: nadace@adra.cz nebo na tel. 732 355 962. Máme veškeré informace o organizaci s úřady, připravené formuláře a schválenou sbírku a číslo účtu.


Komu a jak jsme letos pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru zde.
Bohumil (40 let)

příspěli jsme na elektrický pohon k invalidnímu vozíku
Celý příběh

Claudie, 14 let

uhradili jsme motomed
Celý příběh

Jaroslav, 30 let

uhradili jsme osobní asistenci
Celý příběh

Patricie, 9 let

uhradili jsme koncentrátor kyslíku
Celý příběh

Maxim, 6 let

přispěli jsme na neurorehabilitaci
Celý příběh

Žanetka Hrušková

VS 233
potřebuje neurorehabilitaci a další léčebné terapie
Celý příběh

Toníček Pres

VS 269
potřebuje speciální výživu, rehabilitaci a všestrannou stimulaci
Celý příběh

Nikolka Hořejší

VS 237
potřebuje neurorehabilitaci a pobyty v lázních
Celý příběh
další příběhy
© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz