CHCI DAROVAT

Pomoc jednotlivcům rodinám v ČR

,,Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." (Johann Wolfgand von Goethe)

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhají každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 57333375/0300 


Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Máme dva způsoby podpory:

Pomoc jednorázová a Pomoc dlouhodobá - jsou naprosto rovnocenné a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavé a účinné.


Benefiční akce:

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi spojili alespoň 14 před konáním akce, pokud budou připravovat koncert, sportovní akci, charitativní běh, aukci apod. na mail: nadace@adra.cz nebo na tel. 732 355 962. Máme veškeré informace o organizaci s úřady, připravené formuláře a schválenou sbírku a číslo účtu.


Komu a jak jsme letos pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru zde.
Tamara Komzáková

VS 272
potřebuje neurorehabilitace a rehabilitace
Celý příběh

Elinka Dvořáčková

VS 209
potřebuje rehabilitaci, logopedii, zdravotní a edukační pomůcky
Celý příběh

Jonáš

VS 254
potřebuje animoterapii, osobního asistenta, edukační pomůcky
Celý příběh

Anetka Kupcová

VS 243
potřebuje speciální rehabilitace
Celý příběh

Míša Chytrá

VS 257
potřebuje neurorehabilitaci a další pomůcky
Celý příběh

Veronika Chovancová

VS 251
potřebuje zdravotní a kompenzační pomůcky
Celý příběh

Lukášek Šefčík

VS 229
potřebuje neurorehabilitaci a pobyty v lázních
Celý příběh

Nicolas Úbl

VS 255
potřebuje neurorehabilitaci a kompenzační pomůcky
Celý příběh
další příběhy
© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz