CHCI DAROVAT

Pomoc rodinám v ČR

,,Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." (Johann Wolfgand von Goethe)

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhají každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 57333375/0300 


Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Máme dva způsoby podpory:

Pomoc jednorázová a Pomoc dlouhodobá - jsou naprosto rovnocenné a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavé a účinné.


Benefiční akce:

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi včas spojili, pokud budou připravovat koncert, sportovní akci, charitativní běh, aukci apod. na mail: nadace@adra.cz nebo na tel. 732 355 962. Máme veškeré informace o organizaci s úřady, připravené formuláře a schválenou sbírku a číslo účtu.


Komu a jak jsme letos pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru zde.
Michaela (2 roky)

přispěli jsme na internzivní neurorehabilitaci
Celý příběh

Lukáš Martinec

VS 271
potřebuje fyzioterapii a neurorehabilitaci
Celý příběh

Anetka Kupcová

VS 243
potřebuje speciální rehabilitace
Celý příběh

Pavel (49 let)

přispěli jsme na elektrický skútr
Celý příběh

Barbora (49 let)

z výtěžku divadelně hudebního festivalu kapely Creamona byl zakoupen elektrický vozík
Celý příběh

Justýnka Rakašová

VS 244
potřebuje neurorehabilitaci
Celý příběh

Bohumil (40 let)

příspěli jsme na elektrický pohon k invalidnímu vozíku
Celý příběh

Claudie, 14 let

uhradili jsme motomed
Celý příběh
další příběhy
© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz