CHCI DAROVAT

Pomoc rodinám v ČR

,,Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." (Johann Wolfgand von Goethe)

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhají každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 57333375/0300 


Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Máme dva způsoby podpory:

Pomoc jednorázová a Pomoc dlouhodobá - jsou naprosto rovnocenné a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavé a účinné.


Benefiční akce:

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi včas spojili, pokud budou připravovat koncert, sportovní akci, charitativní běh, aukci apod. na mail: nadace@adra.cz nebo na tel. 732 355 962. Máme veškeré informace o organizaci s úřady, připravené formuláře a schválenou sbírku a číslo účtu.


Komu a jak jsme letos pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru zde.
Pavel (49 let)

přispěli jsme na elektrický skútr
Celý příběh

Barbora (49 let)

z výtěžku divadelně hudebního festivalu kapely Creamona byl zakoupen elektrický vozík
Celý příběh

Anetka Kupcová

VS 243
potřebuje speciální rehabilitace
Celý příběh

Justýnka Rakašová

VS 244
potřebuje neurorehabilitaci
Celý příběh

Bohumil (40 let)

příspěli jsme na elektrický pohon k invalidnímu vozíku
Celý příběh

Claudie, 14 let

uhradili jsme motomed
Celý příběh

Jaroslav, 30 let

uhradili jsme osobní asistenci
Celý příběh

Patricie, 9 let

uhradili jsme koncentrátor kyslíku
Celý příběh
další příběhy
© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz